START

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do uruchamiania oddzielnego okno w celu wykonania określonego programu lub polecenia. Składnia polecenia wygląda tak:

START ["tytuł"] [/D ścieżka] [/I] [/MIN] [/MAX] [/SEPARATE | /SHARED] [/LOW | /NORMAL | /HIGH | /REALTIME | /ABOVENORMAL | /BELOWNORMAL] [/WAIT] [/B] [polecenie/program] [parametry]
"tytuł" – tytuł wyświetlany na pasku tytułu okna.
ścieżka – katalog startowy okna
B – uruchamia aplikację bez tworzenia nowego okna. Aplikacja ignoruje obsługę klawiszy Ctrl+C. Jeśli aplikacja nie włączy przetwarzania klawiszy Ctrl+C, jedynym sposobem przerwania jej jest użycie klawiszy Ctrl+Break.
I – nowym środowiskiem będzie oryginalne środowisko przekazane do interpretera poleceń, a nie bieżące środowisko.
MIN – uruchamia okno zminimalizowane
MAX – uruchamia okno zmaksymalizowane
SEPARATE – uruchamia 16-bitowy program Windows w oddzielnym obszarze pamięci
SHARED – uruchamia 16-bitowy program Windows we wspólnym obszarze pamięci
LOW – uruchamia aplikację w klasie priorytetu IDLE
NORMAL – uruchamia aplikację w klasie priorytetu NORMAL
HIGH – uruchamia aplikację w klasie priorytetu HIGH
REALTIME – uruchamia aplikację w klasie priorytetu REALTIME
ABOVENORMAL – uruchamia aplikację w klasie priorytetu BOVENORMAL
BELOWNORMAL – uruchamia aplikację w klasie priorytetu BELOWNORMAL
WAIT – uruchamia aplikację i czeka na jej zakończenie
polecenie/program – jeśli jest to wewnętrzne polecenie interpretera lub plik wsadowy, to procesor poleceń jest uruchamiany z opcją /K. Oznacza to, że okno pozostanie po wykonaniu polecenia. Jeśli nie jest to wewnętrzne polecenie interpretera lub plik wsadowy, jest to program i zostanie on uruchomiony jako aplikacja w oknie lub na konsoli.
parametry – są to parametry przekazywane do polecenia/programu

Przy włączonych rozszerzeniach poleceń wywołanie zewnętrznych poleceń za pomocą wiersza polecenia lub polecenia START zmienia się następująco: pliki, które nie są wykonywalne, mogą być wywołane przez skojarzenie, po prostu przez wpisanie nazwy pliku jako polecenia. (np. WORD.DOC uruchomi aplikację skojarzoną z rozszerzeniem .DOC). W opisie poleceń ASSOC i FTYPE można znaleźć informacje dotyczące tworzenia skojarzeń w skrypcie polecenia.

Przy wykonywaniu 32-bitowych aplikacji GUI, interpreter poleceń nie czeka, aż aplikacja zakończy działanie, przed powrotem do wiersza polecenia. To nowe zachowanie nie występuje jednak, jeśli aplikacja została wywołana ze skryptu poleceń.

Przy wykonywaniu polecenia, jeśli nie można znaleźć pliku pasującego do żadnego rozszerzenia, przeszukiwane są nazwy katalogów. Jeśli zostanie znaleziony katalog pasujący do nazwy bez rozszerzenia, polecenie START uruchamia Eksploratora dla tej ścieżki. Jeśli jest to wykonywane z wiersza polecenia, jest to równoważne wydaniu polecenia CD /D do tej ścieżki.

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: komenda start DOS, dos polecenie start, polecenia dos zminimalizowane okno, polecenia w start-uruchamianiw, polecenie start dos, komenda dos start, skrypt dos polecenie start