Charles Babbage

(1792-1871) – angielski matematyk i wynalazca; zaprojektował pierwszy na świecie komputer programowalny, znany pod nazwą „maszyny analitycznej”, o zasadzie działania podobnej do współczesnych komputerów cyfrowych z programowym sterowaniem przebiegu obliczeń, m.in. instrukcje miały być zapisywane na kartach dziurkowanych, obliczenia wykonywane przy użyciu pamięci operacyjnej, a rozwiązania drukowane. Maszyna ta miała wykonywać podstawowe działania arytmetyczne, zapamiętywać dane wejściowe oraz pośrednie i końcowe wyniki obliczeń. Przewidywana pojemność pamięci – 1000 pięćdziesięciocyfrowych liczb (dziesiętnych), szybkość dodawania – dwóch liczb na 1 sekundę. W latach 1822-71 zbudował tylko część zaprojektowanego przez siebie urządzenia. Z uwagi na ówczesny poziom techniki, pełna realizacja tego genialnego projektu nie była możliwa.

Post navigation