Podgląd wydruku

– w wielu programach użytkownik ma możliwość obejrzeć strony dokumentu w takiej postaci, w jakiej pojawią się na wydruku. Dzięki temu możliwe jest dokonanie ewentualnych przeróbek i korekt. Korzystanie z podglądu wydruku pozwala zaoszczędzić kilka kartek. Najbardziej rzeczywisty widok, który będzie pokrywał się z wydrukiem posiadają programy WYSIWYG.