Sun Microsystem

– wiodąca firma konstruująca serwery internetowe, stacje robocze, nośniki danych i oprogramowanie sieciowe. Jako wiodący propagator otwartych standardów, Sun przewodniczył wprowadzeniu systemów unixowych na rynek. Pod kierownictwem Scotta McNealey, firma obrała za swoje motto następujące hasło: „To komputery tworzą sieć komputerową”. Język programowania Java, przeznaczony do stosowania na każdej platformie sprzętowej i programowej, stał się powszechnym standardem stosowanym w Internecie.Po zarejestrowaniu firmy przez zaledwie 4 pracowników w 1982 roku, w przeciągu kilku lat Sun Microsystem zdołał przejąć większość rynku stacji roboczych na świecie. Unixowy system operacyjny, Solaris, wykorzystujący model klient/serwer, zdawał się zagrażać firmie IBM i jej superkomputerom. Gdy świat zauważył drzemiące możliwości Internetu, stacje robocze Suna zaczęły pełnić rolę serwerów stron internetowych, przez co zyski firmy rosły tak, jak rosły zasoby Internetu. Do roku 2002, ciągle zaangażowany w spowalniający się rozwój Sieci, Sun zmienił swoją ofertę, rozpoczynając produkcję nośników danych, kontynuując rozwój produktów opartych na Javie i współpracując z AOL-em.
W 2001 roku Sun Microsystem uzyskał 18 miliardów dolarów dochodu, zatrudniając 43 tysiące pracowników na całym świecie. Akcje Sunu były dostępne na giełdzie papierów wartościowych Nasdaq pod nazwą SUNW.

W styczniu 2010 roku firm Sun Microsystem została kupiona przez firmę Oracle Corporation, która zmieniła nazwę na Oracle America Inc.

Post navigation