Suxx lub sux, suck, saxx, suckz

– dopisanie, że coś jest suxx oznacza wyraz ostatecznej pogardy dla tego czegoś. Np. fanatyczni przeciwnicy Duke’a mogą powiedzieć: Duke suxx! (im więcej x na końcu, tym pogarda większa).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: suxsuck