Symulacja komputerowa

– odtwarzanie i przewidywanie przebiegu zjawisk, procesów fizycznych lub działania pewnych układów i urządzeń na podstawie znanych parametrów początkowych, za pomocą specjalnych programów symulacyjnych. Opis symulowanego obiektu lub zjawiska podaje się w postaci schematu, rysunku lub równań matematycznych, a wyniki otrzymuje w innej postaci, dogodnej dla użytkownika, często graficznej. Symulacje komputerowe stosowane są w modelowaniu matematycznym zjawisk biologicznych (np. w przewidywaniu rozwoju kolonii bakteryjnych lub wirusowych, w zadanych warunkach). Programy symulacyjne wykorzystywane są często w nauczaniu, zastosowaniach technicznych (CAD), w ekonomii, technice oraz w medycynie do planowania niektórych rodzajów terapii (zwłaszcza, gdy działanie różnorodnych środków terapeutycznych fizycznych i chemicznych rozłożone jest w dłuższym czasie).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest symulacja komputerowa, co to vjest symulacja kompuuterowa, co to jest symulacja komputerowa ?, co to jest symulacje komputerowe, symulacja komputerowa zjawisk chemicznych

Post navigation