Szeryfy

– krótkie kreski na końcach liter. Używa się ich również jako kryterium podziału czcionek: na szeryfowe i bezszeryfowe. Czcionki szeryfowe są bardziej czytelne. Czcionki bezszeryfowe najlepiej się nadają na tytuły i nagłówki. Przykładem czcionki szeryfowej jest Times New Roman, a bezszeryfowej Courier New.