Ścieżka

1. – zawiera informację na temat położenia plików i programów – począwszy od litery dysku, poprzez nazwy katalogów i podkatalogów, i nazwie katalogu zawierającego plik lub nazwie pliku kończąc: C:\teksty\listy prywatne\zosia.doc
2. (ang. Track) – na zwykłych płytach kompaktowych ścieżka odpowiada dokładnie jednemu utworowi. W przypadku krążków CD-ROM ścieżka oznacza jednostkę danych, która skupia następujące po sobie sektory tego samego typu.
3. – na dysk twardy składa się szereg płaskich talerzy z nośnikiem magnetycznym, umieszczonym jeden nad drugim. Każdy talerz jest podzielony na tę samą liczbę pierścieni czyli ścieżek, gdzie przechowywane są dane.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: ścieżka lokalna - słownik komputerowy