T(V

(niem. Technischer (berwachungs Verein) – organizacja nie nastawiona na zysk działająca w Niemczech, stawiająca sobie za cel inspekcję i certyfikację produktów pod względem spełniania norm bezpieczeństwa.


* – Taka jest oryginalna pisownia tego hasła i nawias w środku nazwy nie jest błędem.