TAR

(ang. Tape ARchive – archiwum na kasecie magnetycznej)
1.TAR to polecenie w systemie UNIX, które służy do stworzenia pliku archiwum, zbudowanego z wielu innych plików, lub do rozpakowania plików z tego archiwum.
2. – rodzaj pliku archiwum, wykonanego za pomocą polecenia TAR. Plik TAR zawiera w sobie upakowany zbiór wielu plików. W porównaniu z innymi plikami archiwum (np. ZIP, RAR), plik TAR nie jest skompresowany, mieści jedynie kilka plików w jednym.
Nazwa pliku i jego rozszerzenie – TAR, wzięły się jeszcze z czasów, kiedy wszystkie ważne i duże objętościowo dane były nagrywane na kasetach magnetycznych (niejednokrotnie w dzisiejszych czasach również są stosowane takie nośniki danych). Nazwa pochodzi od skrótu słów „kaseta” i „archiwum”.
Pliki TAR stały się najczęściej stosowanym rodzajem archiwum w systemach unixowych. Również w innych systemach (np. Windows) istnieją programy, dzięki którymi można rozpakować pliki TAR (np. Winzip). Bardzo często pliki TAR nazywane są tarballami.