Teardrop IP Attack

– jeden z rodzajów ataku sieciowego typu DoS, należący do grupy exploitów. Atak tego typu wykorzystuje błąd protokołu IP, który wymaga od zbyt dużego pakietu danych, który nie może być przesłany przez następny router podzielenia go na części. Fragment pakietu rozpoznaje miejsce, w którym zaczyna się pierwsza część pakietu i uruchamia proces łączenia wszystkich fragmentów w całość. W przypadku ataku typu Teardrop IP, osoba atakująca zmienia fragment odpowiedzialny za odnalezienie początku pakietu i rozpoczęcie procesu scalania, przez co system ma problemy z poskładaniem pakietu w całość i przesłaniu go dalej. To najczęściej doprowadza do zawieszenia systemu, jeśli system nie ma odpowiedniego przepisu na rozwiązanie tego problemu. Por. Buffer Overflow Attack, SYN Attack, Smurf Attack, Physical Infrastructure Attack.

UWAGA! BEZPRAWNE UZYSKANIE INFORMACJI, NARUSZENIE INTEGRALNOŚCI KOMPUTEROWEGO ZAPISU DANYCH, PODSŁUCH I SABOTAŻ KOMPUTEROWY, USZKODZENIE, USUNIĘCIE, ZMIANA DANYCH, A TAKŻE ZAPOZNANIE SIĘ Z TREŚCIĄ BEZPRAWNIE UZYSKANYCH INFORMACJI JEST KARALNE ZGODNIE Z ART.267 § 1 K.K. ART.267§ 2ART.268 § K.K. ART.269 K.K. ZAMIESZCZONE POWYŻEJ INFORMACJE MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE INFORMACYJNY I NIE SĄ PRZEWODNIKIEM PO HACKINGU, LUB PODOBNEGO DZIAŁANIA NIEZGODNEGO Z POLSKIM PRAWEM! AUTOR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEWŁAŚCIWE WYKORZYSTANIE ZAMIESZCZONYCH TUTAJ INFORMACJI.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: teardrop atak, atak teardrop