Telekompromitacja Polska

– pogardliwa nazwa Telekomunikacji Polskiej S.A. – narodowego operatora telekomunikacyjnego w Polsce – stosowana przez jej zagorzałych przeciwników, a zwłaszcza phreakerów. Telekomunikacja Polska była uważana za monopolistę na rynku telekomunikacyjnym, ceny jej usług postrzegane były jako za wysokie, a jakość tych usług za mierną. Stąd tak negatywne określenie.. Patrz też: TelePsy, TeleKomuna. Por. Tepsa.