TYPE

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do wyświetlania zawartości jednego lub więcej plików tekstowych. Składnia polecenia wygląda tak:

TYPE [dysk:][ścieżka]nazwa_pliku

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.