Unix lub Uniks

– komputerowy system operacyjny powstały w 1969 r, pozwalający na jednoczesną pracę wielu osobom w tym samym czasie. Najczęściej serwery internetowe są właśnie oparte o UNIX-owy system operacyjny. Unix stosowany był dawniej na komputerach typu mainframe, a teraz nawet na personal. Na początku Internet bazował na systemach unixowych, ale w chwili obecnej do połączeń można używać nawet PC pracujący w DOS lub Windows czy też Macintosh. Jedną z odmian systemu UNIX jest Linux.