Walidacja

proces weryfikowania poprawności składniowej dokumentu HTML. Wyróżnia się sprawdzanie poprawności składniowej połączone z kontrolą zgodności z oficjalną specyfikacją HTML, oraz sprawdzanie wyłącznie poprawności składniowej, nawet jeśli użyte polecenia wykraczają poza oficjalny HTML. W pierwszym przypadku stosowane są zazwyczaj serwisy sieciowe (tzw. parsery), w drugim na ogół specjalne programy instalowane na dysku, tzw. walidatory (np. CSE 3310 HTML Validator).