WAN

(ang. Wide Area Network) – rozległa sieć komputerowa złożona z komputerów znajdujących się w dużych odległościach od siebie (np. sieć Internet), obejmująca swoim zasięgiem większy obszar (np. więcej niż jeden budynek). Wymagane jest zaangażowanie publicznej sieci telekomunikacyjnej do stworzenia sieci WAN (może to być przewodowa łączność telefoniczna PSTN lub łączność mobilna, komórkowa, np. CDMA, 3G, GSM, EDGE itp.). Sieć rozległa łączy sieci lokalne (LAN) i miejskie (MAN).

Rozległa sieć WAN

Rozległa sieć WAN (źródło: conniq.com)

.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: sieć wan, sieć komputerowa wan, sieć komputerowa man, SIEĆ rozległa, sieci rozległe, sieci rozległe komputerowe, wan sieć