Wątek

(ang. Thread)
1. – część artykułów w grupie dyskusyjnej, dotycząca tego samego tematu.
2. – tak nazywa się najmniejsza część składowa procesu, dla której przydzielany jest określony czas procesora. Wątki mogą być wykonywane jednocześnie, mogą równocześnie korzystać z tego samego fragmentu kodu oczywiście należącego do wspólnego procesu. Współużytkują one wszystkie jego elementy, zaś ich jedynymi indywidualnymi cechami są aktualny VA wykonywanego kodu i co za tym idzie zawartości wszystkich rejestrów i stosu zgrupowane w tzw. kontekście wątku. Kolejne wątki możemy tworzyć w programie używając funkcji API CreateThread z odpowiednimi parametrami. Dla każdego możemy też przypisać odpowiednią procedurę obsługi wyjątków korzystając z rejestru FS. Wykonywanie wątku da się zawiesić w każdej chwili na czas nieokreślony poprzez funkcję SuspendThread i wznowić – ResumeThread.