White hat

(ang. – biały kapelusz) – określenie opisujące hakera lub crackera, który włamuje się do systemu komputerowego lub sieci z dobrymi intencjami. W odróżnieniu do black hat, white hat włamuje się po to, by ujawnić słabe strony testowanego systemu, aby przekazać je administratorowi, by ten mógł go „uszczelnić” i zabezpieczyć przed kolejnymi atakami.
„Biali kapelusznicy” często włamują się dla hobby, sa jednak tacy, którzy świadczą swoje usługi za określoną opłatą. Zdarza się również, że wynajmowani są przez firmy jako tymczasowi konsultanci lub stali pracownicy strzegący bezpieczeństwa sieci. Wielu najlepszych white hat było kiedyś black hat’ami.
Jednym słowem white hat oznacza „dobrego” hakera, który wykorzystuje swoje umiejętności w pokojowy i przyjazny sposób.
Termin white hat pochodzi z westernów (filmów), gdzie zazwyczaj pozytywni bohaterowie ubrani byli w białe kapelusze, zaś „złe typy” – w czarne. Por. black hat, gray hat, Red Hat.