Zapis/odczyt magnetyczny

– system rejestracji sygnałów analogowych, np. dźwięku (magnetofon) i obrazu (magnetowid) lub sygnałów cyfrowych (magnetofony i magnetowidy cyfrowe, streamery, dyski magnetyczne), poprzez zmianę stopnia namagnesowania (zmianę strumienia pozostałości magnetycznej) materiału ferromagnetycznego nośnika, np. taśmy, pod wpływem zmiennego pola magnetycznego, wytwarzanego wskutek przepływu sygnału, zapisywanego przez elektromagnes głowicy zapisującej. W procesie odczytu nośnik przesuwając się przed głowicą odczytującą powoduje indukowanie się w uzwojeniu jej elektromagnesu zmiennego sygnału elektrycznego, odpowiadającego sygnałowi zapisywanemu. Głowica zapisująca i odczytująca jest najczęściej tym samym elementem pracującym w podwójnej roli. Zapis magnetyczny zawdzięcza swoją popularność możliwości natychmiastowego odczytu, względnej prostocie urządzeń zapisująco-odtwarzających, możliwości wielokrotnego odczytywania, ale także kasowania i dokonywania kolejnych zapisów na tym samym nośniku o stosunkowo niskiej cenie.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: zapis i odczyt magnetyczny, odczyt magnetyczny, zapis odczyt magnetyczny, zapis magnetyczny, scharakteryzuj zapis i odczyt magnetyczny, zapisz i odczyt magnetyczny, odczyt i zapis na karcie magnetycznej, odczyt i zapis magnetyczny, zapis i odczyt magnetyczny dysku, magnetyczny zapis na dyskach