Zapis/odczyt optyczny

– zapis i odczyt sygnałów dzięki wykorzystaniu modulacji strumienia światła. Analogowa rejestracja optyczna ścieżki dźwiękowej na taśmie filmowej umożliwia odczyt poprzez modulację natężenia światła z lampy projekcyjnej projektora filmowego, przechodzącego przez ścieżkę optyczną na krawędzi taśmy i zamienianego na odpowiadający zapisanym dźwiękom sygnał elektryczny przez fotoelement. Przy odczycie optycznym rejestracji cyfrowej na płytach kompaktowych CD wykorzystuje się światło spójne z półprzewodnikowej diody laserowej, które jest odbijane od zwierciadlanej powierzchni płyty lub rozpraszane w tych miejscach ścieżki zapisu, gdzie warstwa odbijająca została w procesie produkcji płyty usunięta. Jeżeli w momentach wyznaczanych na skali czasu zegarem taktującym promień światła został odbity, to zostaje on zamieniony na sygnał elektryczny odpowiadający 1 – jednemu bitowi informacji, jeżeli został rozproszony to brak sygnału odpowiada 0 – również jednemu bitowi informacji. Ciąg bitów, będący cyfrowym sygnałem odpowiadającym zapisanej informacji, zostaje następnie przetworzony do postaci właściwej dla rodzaju informacji. Jeżeli zapisanym sygnałem był dźwięk, to w przetworniku C/A (cyfrowo-analogowym) zostaje on zamieniony na postać analogową, dalej wzmocniony i przetworzony przez kolumny głośnikowe na falę akustyczną odpowiadającą zapisanej. Zapis optyczny informacji w postaci cyfrowej na płytach CD-ROM pozwala na rejestrację dowolnych informacji multimedialnych o najlepszej aktualnie możliwej relacji gęstości zapisu do ceny. Technologia zapisu dźwięku od 1982, a danych multimedialnych od końca lat ’80, na dysku o pojemności ok. 660 MB (325 000 str. maszynopisu) przy koszcie produkcji płyty poniżej 1 dolara, została rozwinięta pod koniec lat ’90 do możliwości zapisu ok. 17 GB informacji, co odpowiada ok. 8 500 000 stron maszynopisu lub kilku (8 godz.) filmów fabularnych z wielokanałowym lub wielojęzycznym dźwiękiem, na jednej płycie, przy niewiele większym jednostkowym koszcie produkcji (DVD).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: zapis optyczny, gęstość zapisu optycznego, optyczny zapis dźwięku, zapis optyczny ścieżki dźwiękowej, odczyt optyczny, optyczne zapisywanie na płycie dvd, odczytywanie cieżki dźwiękowej w odtwarzaczu cd, jak optycznie zapisac dźwiek, zzapis optyczny, dźwięk w filmie zapis optyczny