Zarządzanie energią

– dotyczy ono wszelkiego typu środków i metod mających na celu zmniejszenie poboru prądu przez urządzenia podłączone do komputera i stanowiące jego elementy składowe (monitor, drukarka, dysk twardy itd.). Zarządzanie energią polega na częściowym lub całkowitym wyłączeniu na pewien czas danego urządzenia, gdy nie jest ono wykorzystywane. W przypadku monitora może się to odbywać stopniowo, przy czym redukcja pobieranego prądu jest zwiększana.