ZOO

1. – skompresowane archiwum utworzone za pomocą programu ZOO (patrz pkt. 2)
2. – dosowy program kompresujący, który tworzy pliki o rozszerzeniu ZOO (patrz definicja 1).
3. Termin ten odnosi się do szkodliwego kodu (np. wirusa), którego nie spotkano jeszcze na wolności. Producenci oprogramowania antywirusowego uwzględniają wykrywanie takiego szkodliwego kodu, ponieważ nie można przewidzieć, czy w przyszłości nie będzie się on skutecznie rozprzestrzeniał.