BIOS

(ang. Basic Input Output System – podstawowy system wejścia/wyjścia) – program, który służy do załadowania systemu po włączeniu komputera. Steruje on przepływem informacji między systemem operacyjnym a podłączonymi do komputera urządzeniami: dyskiem twardym, klawiaturą, myszką, drukarką itp. Odpowiedzialny jest również za przechowywanie daty systemowej i informacji o sprzęcie zainstalowanym w komputerze. Pomaga mu w tym mała bateria montowana na każdej płycie głównej.
BIOS jest integralną częścią komputera i jest w nim od samego początku – w przeciwieństwie do systemu operacyjnego nie trzeba go instalować. BIOS zapisany jest w kasowalnej i reprogramowalnej pamięci tylko do odczytu zwanej EPROM. Kiedy włączysz komputer, mikroprocesor przekazuje kontrolę BIOS-owi, który jest ulokowany zawsze w tym samym miejscu – w pamięci EPROM. Kiedy BIOS bootuje komputer, najpierw ustala, czy wszystkie urządzenia w komputerze są na swoim miejscu i czy działają prawidłowo. Dopiero po sprawdzeniu całości komputera ładowany jest do pamięci operacyjnej system operacyjny.
Dzięki BIOS-owi system i aplikacje nie muszą troszczyć się o szczegóły sterowania komputerem, jak na przykład adresowanie, za co odpowiedzialny jest właśnie BIOS. Mimo że BIOS jest zawsze pośrednikiem między mikroprocesorem a urządzeniami wejścia/wyjścia i bierze udział w przepływie danych, to jednak w niektórych przypadkach BIOS może nie brać udziału w przepływie danych przez ustawienie bezpośredniego połączenia między urządzeniami (np. kartą graficzną a procesorem), dzięki czemu przepływ danych będzie szybszy, a działanie urządzenia bardziej efektywne.
O sposobie wywołania ustawień BIOS-u (tzw. setupu) można dowiedzieć się tuż po uruchomieniu komputera – na dole pojawi się napis – informacja, jaki klawisz go wywołuje. Najczęściej stosowanymi klawiszami uruchamiającymi setup są DELETE, F1 oraz kombinacja CTRL+ALT+ESC. Bez BIOS-u komputer nie będzie działał (a tak na marginesie to w języku łacińskim wyraz bios oznacza „życie” – a więc mamy dowód, że BIOS jest niezbędny do „życia” komputerowi ;-)).
KAŻDY BIOS JEST STWORZONY DLA DANEJ PŁYTY I NIE MOŻE BYĆ ZASTĄPIONY INNYM! MOŻLIWE JEST JEDYNIE UAKTUALNIENIE STARSZEJ WERSJI BIOSU IDENTYCZNYM ALE NOWSZYM. JEDNAK UPGRADE TEGO NIEZBĘDNEGO PROGRAMU JEST OPERACJĄ RYZYKOWNĄ I DOŚĆ SKOMPLIKOWANĄ, DLATEGO ZALECA SIĘ ROBIĆ TO JEDYNIE W OSTATECZNOŚCI LUB ZLECIĆ WYKONANIE AKTUALIZACJI PRZEZ ODPOWIEDNI SERWIS.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: Bios

Post navigation