Bit

(ang. Binary digIT) – elementarna jednostka danych komputerowych (informacji), reprezentowana w systemie binarnym przez cyfry „0” i „1”, w logice przez opcje Prawda/Fałsz. Jednak zwykle przetwarzana jest równocześnie pewna ich grupa: bajt (8 bitów), słowo (np. 16 bitów) lub podwójne słowo (np. 32 bity), co zwiększa wydajność operacji. W systemie binarnym kolejne „n” bajtów tworzy cyfry liczby dwójkowej, która może przyjmować 2n różnych wartości, stąd 1 bajt = 256 stanów, słowo dwubajtowe = 65 536 stanów, a podwójne słowo = 4 294 967 296 stanów. Przepustowość sieci jest zazwyczaj podawana w bitach na sekundę.