ASCII

(czyt.: [aski], ang. American Standard Code for Information Interchange) opracowany przez amerykański instytut ANSI standard zapisu znaków za pomocą 7-bitowego kodu przyporządkowującego liczby z zakresu 0-127 literom (alfabetu angielskiego), cyfrom, znakom przestankowym i innym symbolom oraz poleceniom sterującym. Przykładowo litera „a” jest kodowana liczbą 97, a polecenie „powrót karetki” – liczbą 13.
Litery, cyfry oraz inne znaki drukowalne kodowane są pod kodami 32-126. Pozostałe 33 kody (0-31 i 127) to tzw. kody sterujące służące do sterowania urządzeniem odbierającym komunikat, np. drukarką czy terminalem. Ponieważ kod ASCII jest 7-bitowy, a większość komputerów operuje na 8-bitowych bajtach, dodatkowy bit można wykorzystać na powiększenie zbioru kodowanych znaków. Powstało wiele różnych rozszerzeń ASCII wykorzystujących ósmy bit (np. norma ISO 8859, rozszerzenia firm IBM lub Microsoft), nazywanych stronami kodowymi.
System ASCII wykorzystywany jest przez DOS i systemy operacyjne oparte na Uniksie. Natomiast Windows NT, Windows 2000, Windows XP i Windows Vista stosują nowszy standard o nazwie Unicode.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: tłumacz ascii

Post navigation