Kernel lub jądro

– najważniejsza część systemu operacyjnego, współpracująca z pozostałymi częściami systemu operacyjnego. Jądro zazwyczaj składa sie z programowego kontrolera przerwań, który obsługuje wszystkie żądania, programu kolejkującego, który decyduje o tym które procesy są wykonywane i w jakiej kolejności, oraz programu przydzielającego procesor procesom, które wychodzą z kolejki procesów oczekujących. Jądro może również zawierać menedżera zakresu adresowego pamięci zarezerwowanej dla systemu operacyjnego w pamięci RAM lub pamięci masowej. Usługi jądra są wywoływane przez inne części systemu operacyjnego, lub przez inne aplikacje.Takie wywołania usług nazywane są przerwaniami systemowymi.

Post navigation