BASIC

(ang. Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code) – jeden z języków programowania wysokiego poziomu. Został stworzony w 1964 roku przez Johna George Kemeny i Thomasa Eugene Kurtza w Dartmouth (New Hampshire). Z biegiem lat doczekał się on wielu odmian i dialektów, np. Microsoft Visual Basic. Największą zaletą języka BASIC jest jego prostota.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: slownik visual basic