Fibre Channel lub FC

– technologia magistrali danych przesyłania danych przez sieć. Zazwyczaj służy do łączenia nośników danych tam, gdzie wymagany jest szybki transfer danych. Złączem FC można łączyć ze sobą macierze dysków, komputery czy stacje robocze. Istnieje kilka typów złączy Fibre Channel różniących się szybkością (1 MBps, 2 MBps, 4 MBps i 10 MBps) oraz zasięgiem (od 2 m do ponad 50 km). Złącze FC może być oparte zarówno na miedzianej skrętce jak również kablach optycznych (światłowodowych).
Specyfikacja Fibre Channel została opracowana w 1985 roku, a zatwierdzona jako standard przez ANSI w 1994 roku.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to jest fiber channel, fc fiber channel, fiber channel słownik

Post navigation