Klawisz ALT

(ang. ALTernative key) – specjalny klawisz na klawiaturze komputera po obydwu stronach klawisza spacji. Naciśnięty równocześnie z klawiszem alfanumerycznym zmienia jego funkcję. Na polskiej klawiaturze wciśnięcie prawego przycisku ALT i litery łacińskiej, otrzymujemy polskie znaki narodowe (ąęśćźżńół).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: klawisz alt, KLAWISZ, Alternate key, klawisz komputerowy, klawisze klawiatury, ctz alt na klawiaturzekomputera, co to znaczy klawisz alt, co to jest przycisk alt, co oznacza na klawiaturze altl, przycisk alt

Post navigation