Overburning lub nadpalanie

– zapisywanie na nagrywalnej płycie (CD lub DVD) więcej danych niż wynika to z deklarowanej pojemności. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu miejsca przeznaczonego na obszar LeadOut pierwszej sesji, a także (prawdopodobnie) na (części) nośnika, która zgodnie z intencją producenta miała pozostać nienagrana. W praktyce można dodać około 2 minuty (lub około 20 MB) dodatkowych danych do standardowej płyty, choć niektóre nośniki pozwalają na więcej. Natomiast w przypadku płyt wielokrotnego zapisu należy liczyć się z tym, że płyty nie będzie można ani odczytać, ani skasować.