802.11i lub WPA 2, CCMP

(ang. Wifi Protected Access) – standard sieci bezprzewodowych. Definiuje zabezpieczenia w sieciach WLAN. Implementuje w sobie: 802.1x oraz CCMP. Jest następcą zabezpieczenia typu WEP. Różnice w stosunku do WEP to m.in.: 128-bitowe klucze, poprawione luki zabezpieczenia WEP, dynamiczne klucze (na poziomie użytkownika, sesji, klucza pakietów), automatyczna dystrybuuja kluczy, wzmocnione bezpieczeństwo autoryzacji użytkownika (przy użyciu 802.1x oraz EAP).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: encyklopedia informatyczna best effort

Post navigation