CTR lub Click Through Rate, click rate, klikalność, współczynnik klikalności

(ang. Click Through Rate) – współczynnik określający stosunek kliknięć internauty w reklamę do ilości jej wyświetleń. Współczynnik ten przydatny jest w mierzeniu skuteczności kampanii reklamowych w internecie, ale w sposób pośredni i niedokładny, ponieważ kliknięcie w reklamę nie przesądza o zakupie dokonanym przez internautę. Dopełnieniem CTR w dokładnym określeniu skuteczności reklamy jest wskaźnik CR (Conversion Rate) lub współczynnik konwersji oraz ROI (Return of Investment).

Użytkownicy trafili tutaj szukając: clickrate, co to jest click rate, współczynnik klikalności (ctr), współczynnik klikalności ctr wpływa na