Brouter

połączenie mostu (ang. bridge) i routera w jedną całość. Most jest urządzeniem, które łączy dwie różne sieci komputerowe, używające jednak takiego samego protokołu (np. Ethernet i token ring). Jeśli pakiet danych z jednej sieci ma zostać przesłany do drugiej sieci, to właśnie most wysyła dane do drugiej sieci. Most zazwyczaj oferuje tylko jedną drogę przesyłania danych do drugiej sieci. Z kolei router łączy ze sobą dwie lub więcej sieci, więc może oferować więcej niż jedną drogę przesyłania danych do drugiej sieci. Wymaga to jednak dużej ilości danych o przyłączonych sieciach. Router radzi sobie z tym problemem, tworząc tablice informacji o sieci.
Jeśli z określonej sieci dane wysyłane są do różnych sieci, czy to do sieci lokalnej LAN, czy też WAN najlepszym rozwiązaniem jest właśnie połączenie funkcji mostka i routera w jednym urządzeniu – brouterze, który zależnie od zaistniałych okoliczności wyśle dane w odpowiedni sposób.

Wiodącym producentem brouterów jest firma 3Com (http://www.3com.com/)