Pokemon

– mianem pokemona określa się najmłodsze pokolenie internautów, nastolatków używających specyficznego języka i pisowni w Internecie, polegajacych na pisaniu fonetycznym lub zgodnie z fonetyką angielską oraz wymieszanymi na przemian dużymi i małymi literami wypaczając w ten sposób ortografię, stylistykę oraz estetykę tekstu. Pokemon zamiast napisać „już” napisze „jush”, zamiast „kochany” napisze „koffany”, zamiast napisać zdanie „Nie lubię kwiatków”, przekształci je w „NiE LuBiE KfIaTkUfF”. Najczęściej z pokemonami można spotkać się na blogach, najpopularniejszej ostatnio usłudze dostępnej w Internecie. W związku z upadającym poziomem edukacji w Polsce, upadającym czytelnictwem książek i czasopism będących wzorem poprawnej polszczyzny, z dnia na dzień przybywa dysklektyków, dysortografów lub ludzi nie potrafiących z lenistwa posługiwać się poprawnie językiem polskim a przypisujących sobie wszelkie dysfunkcje rozpoczynające się na „dys-” jako przyczynę kłopotów. Stąd też ważnym jest tępienie i napiętnowanie takiego postępowania w jak najwcześniejszym okresie, kiedy jest jeszcze szansa poprawy.
Akcja „pOkEmOnOm STOP” ma za zadanie napiętnować ludzi określanych mianem pokemonów, pokazywać iż to, co jest modne nie oznacza że jest dobre i ma przekonywać do zmiany postępowania.
Strona akcji: http://slownik.smietnik.pl/pokemony.php

Użytkownicy trafili tutaj szukając: sownik pokemonw, słownik pokemonów, słownik pokemonów translator, akcja pokemonom stop, słownik pokemo, Translator Pokemonw