Infobroker lub broker informacji, researcher

Broker informacji, infobroker, researcher (czasem data dealer, information broker, knowledge broker) to osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem, oceną, analizą i dostarczaniem różnego typu informacji na zlecenie. Ma za zadanie wyszukać dla zleceniodawcy poszukiwane informacje i zestawienia z różnych źródeł – nie tylko źródeł internetowych. Żródłem wiedzy dla infobrokera są bazy danych (w tym deep web), bibliografie, książki i czasopisma, ekspertyzy, raporty, serwisy WWW, serwisy społecznościowe i wiele innych.

Po zebraniu danych infobroker ma za zadanie przeanalizować i ocenić pozyskane dane, wybrać i wykonać zestawienie najlepszych i najtrafniejszych z nich i przedstawić je w akceptowalnej dla zleceniodawcy formie (np. baza danych, cytaty lub fragmenty dzieł drukowanych, prezentacja, wykresy itp.).

Infobrokerzy prowadzą również szkolenia z zakresu wyszukiwania, oceny i zarządzania informacją.

W zawodzie brokera informacji często występuje specjalizacja w konkretnej dziedzinie wiedzy, np. informacja biznesowa, europejska, naukowa, normalizacyjna, patentowa, prawna, publiczna. Gdy infobroker specjalizuje się w informacji o branżach, firmach i rynkach, staje się wywiadowcą rynkowym.

Broker informacji może pracować jako freelancer, osoba samozatrudniona lub pracownik etatowy w różnych firmach, organizacjach i urzędach, gdzie informacja odgrywa zasadniczą rolę.

Wiele polskich i zagranicznych uczelni szkoli studentów na kierunku broker informacji / researcher / infobroker.

Źródło: inib.uj.edu.pl

Post navigation