ROI lub Return of Investment

(ang. Return of Investment – zwrot z inwestycji) – miernik zysków z inwestycji w reklamę internetową określający wielokrotność wygenerowanego zysku pomniejszona o wydatki, względem wydatków reklamowych. W ROI powinno uwzględnić się również inne koszty (np. logistyki, produkcji i innych). Jeśli chcemy policzyć zwrot z inwestycji bazując na kosztach, to powinniśmy policzyć miarę ROMI (Return on Marketing Investment), choć bardzo często ROI liczy się w uproszczonym modelu biorąc wyłącznie koszty marketingu.

ROI liczy się przez podzielenie zysku (dochodu) pomniejszonego o koszt reklamy przez koszty tych reklam pomnożony razy 100%. Współczynnik ten pokazuje opłacalność działań reklamowych oraz określa ile zysków przynosi każda złotówka wydana na reklamę.

Wzór na ROI: (przychody – koszty) / koszty * 100%

Uwaga: w Google Analytics w części dotyczącej statystyk kampanii Google Adwords jako zwrot z inwestycji podawany jest ROAS a nie ROI.

Przykład: jeśli reklamodawca wydał na reklamę 100 zł i wygenerował z kampanii zysk w wysokości 1000 zł, to ROI wynosi 900%. To oznacza, że reklama generuje 10x więcej zysków niż jej koszt (10 a nie 9 bo odjęliśmy od zysków koszt reklam) lub że każda złotówka wydana na reklamę przynosi 9 zł czystego zysku.

ROI często jest mylony z miarą ROAS, którą liczy się inaczej (dzieli się wygenerowany obrót a nie zysk przez koszty reklamowe, nie odejmując od obrotu kosztów).