EPC lub Earnings Per Click

(ang. Earnings Per Click – zarobek za kliknięcie) – wskaźnik przydatny dla reklamobiorców lub udostępniających powierzchnię reklamową, który określa zysk za jedno kliknięcie internauty w reklamę. Przeciwieństwem EPC jest CPC czyli koszt jednego kliknięcia poniesiony przez reklamodawcę.