NAT

(ang. Network Address Translation) – metoda oddzielenia sieci LAN od Internetu. Wszystkie komputery za NAT-em są widziane z zewnątrz pod jednym adresem IP. Router NAT zajmuje się przyporządkowaniem pakietów IP do właściwych odbiorców.
Stosowanie NATa powoduje że pojawia się problem z programami p2p oraz przy przesyłaniu plików za pomocą komunikatorów internetowych. Zazwyczaj jeśli ktoś jest za NATem, musi nastąpić odpowiednie przekierowanie danych.