Warstwa

1. (ang. layer) – powierzchnia na płycie DVD. Płyty DVD mogą być jednowarstwowe i wielowarstwowe. Każda z dwóch stron płyty może zawierać od jednej do dwóch warstw. Na każdej z warstw można zapisać dane. Płyty dwuwarstwowe oraz nagrywarki obsługujące takie płyty zazwyczaj w nazwie posiadają skrót DL (ang. Dual Layer).
2. – model sieciowy ISO/OSI dzieli sieć na 7 warstw funkcjonalnych. Każda z tych warstw jest odpowiedzialna za inną czynność związaną z łączeniem się komputerów w sieci komputerowej.
3. – w przypadku stron internetowych opartych na HTML i CSS, warstwą jest pewna wydzielona część witryny umieszczona jakby na jednej płaszczyźnie. Płaszczyzn może być wiele, nałożona jedna na drugą jak tafle szkła z namalowanymi różnymi obrazami. Przez jedną szybę (witraż) widać drugą szybę, tak też jedna warstwa może być widoczna spod drugiej. Dzięki warstwom łatwo jest projektować wygląd i strony i zastąpić go topornymi tabelkami lub ramkami.
W branży SEO znana jest metoda pozycjonowania stron polegająca na tworzeniu ukrytych warstw ze słowami kluczowymi.