A+ lub A-Plus

– nazwa przedsięwzięcia rozwijanego przez instytucję Computing Technology Industry Association (CompTIA), która przyznaje indywidualnym osobom certyfikat, poświadczający dużą wiedzę i kompetencje wymagane do instalowania, dostosowywania i obsługi komputerów i znajdujących się na nich systemów operacyjnych. Egzamin pozwalający na otrzymanie certyfikatu składa się z dwóch części: pierwsza obejmuje ogólnie pojętą tematykę sprzętu komputerowego i oprogramowania, druga zaś odnosi się do specyficznego systemu operacyjnego, np. Windows 98. Egzamin jest przeprowadzany przez Drake Parametric i jest płatny. Wiele firm zapewnia możliwość przygotowywania się do egzaminu samemu w domu.
CompTIA sponsoruje również specjalistyczne certyfikaty obejmujące przetwarzanie dokumentów i obsługę sieci komputerowych. Certyfikat A-Plus jest prostszym i mniej ukierunkowanym certyfikatem niż np. certyfikat Microsoftu – Microsoft Certified Systems Engineer.
Przeprowadzenie egzaminu do certyfikatu A-Plus we własnej firmie pozwala raczej na ocenę wiedzy pracowników niż na podniesienie prestiżu firmy.
Więcej informacji znajduje się na stronie instytucji: http://www.comptia.org/

Użytkownicy trafili tutaj szukając: certyfikat a, protokół aplus