Cyberniania

program typu censorware (kontroler treści), mający za zadanie filtrować i blokować dostęp do określonych stron i treści w Internecie. Najczęstszym powodem stosowania tego typu programów jest chęć zapewnienia ochrony dzieciom przed treściami dla nich niepożądanymi lub odcinanie pracowników firm i instytucji od treści nie związanymi z pracą. Typowa treść blokowana przez tego rodzaju programy dotyczy pornografii, hazardu, alternatywnych stylów życia, seksu, polityki i religii. Kontrolery treści mogą także służyć jako rodzaj prymitywnej zapory sieciowej.
Pierwszym programem otwarcie uznanym i zalecanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku domowego i w pracowniach informatycznych szkół stał sie program Beniamin.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: cyberniania