Audioblog, MP3 blog lub musicblog, blogofon

– rodzaj bloga, w którum rolę tekstowych postów czy wiadomości przejęły nagrania muzyczne będące wypowiedziami autora, plikami muzycznymi etc. Specjalnym typem audiobloga jest podcast.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: co to audioblog