CAD

1. (ang. Computer Aided Design – projektowanie wspomagane komputerowo) – wykorzystanie komputera o dużych możliwościach obliczeniowych i graficznych (stacje robocze), i odpowiednim oprogramowaniem (np. AutoCAD) w procesie projektowania elektrycznego, mechanicznego, architektonicznego itp. do wykonywania obliczeń inżynierskich, rysunków konstrukcyjnych, w tym również automatycznego przedstawiania rysowanych elementów w perspektywie z dowolnie obieranych punktów widzenia oraz niekiedy symulacja działania projektowanego urządzenia, np. ciśnienia wiatru na poszczególne elementy karoserii samochodu przy określonej prędkości. Programy te są powszechnie wykorzystywane w pracach inżynierskich, bez systemów CAD nie byłoby w ogóle możliwe projektowanie np. układów scalonych zawierających tysiące i miliony tranzystorów, takich jak np. układy pamięci czy mikroprocesory. Rysunki techniczne kreślone są przy pomocy plotera. Proces projektowania kończy się realizacją wytworu, stąd najbardziej efektywne jest połączenie systemu projektowania CAD z systemem wytwarzania CAM. Programy CAD wykorzystują grafikę wektorową i wymagają dużej dokładności.
2. (ang. Computer Aided Dispatch – system komputerowego wspomagania dowodzenia)

Post navigation