Metajacking

– używanie zastrzeżonych nazw i znaków handlowych w znacznikach META

A oto przykład pierwszego polskiego wyroku sądowego w sprawie metajacking:

„Słowa-klucze, dzięki którym wyszukiwarki internetowe odnajdują konkretne strony, nie mogą naruszać zasad uczciwej konkurencji.” Tak wynika z wydanego niedawno precedensowego wyroku. Sąd zakazał w nim pozwanej firmie umieszczania w kodzie słów, które są częścią nazwy konkurencyjnego przedsiębiorstwa.
Sprawa dotyczyła strony Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlane Botec Jan Daniec w Przyłęku k. Nowego Tomyśla, która w znacznikach meta umieściła hasło „pal-gaz”, a to oznaczenie jest częścią wyróżniającą nazwy konkurencyjnej spółki – Przedsiębiorstwa Budowlanego „Pal-Gaz” Z. Palacz A. Palacz. Sąd Okręgowy w Poznaniu (Wydział Gospodarczy) orzekł, że posługiwanie się takim hasłem narusza ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przywołując m.in. na art. 16 ust. 1 pkt 2, wedle którego: czynem nieuczciwej konkurencji jest reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi. Sąd zakazał pozwanemu umieszczania na jego stronach, a także w innych witrynach „w sposób bezpośredni lub pośredni” z nim związanych wyrażenia „pal-gaz”. Zobowiązał też go do trzykrotnego opublikowania przeprosin w lokalnej prasie. Wyrok nie jest prawomocny.