Posłaniec

– usługa Posłaniec to usługa systemu Windows transmitująca komunikaty net send i komunikaty wysyłane przez usługę Alertowanie między komputerami klienckimi a serwerami. Na przykład usługa Posłaniec może służyć administratorom sieci do wysyłania alertów administracyjnych do użytkowników sieci. Usługa Posłaniec może być także wykorzystywana przez system Windows i inne programy. System Windows może z niej na przykład skorzystać w celu poinformowania, że zadanie drukowania zostało zakończone, lub ostrzeżenia, że odcięto zasilanie komputera i komputer został przełączony na zasilacz awaryjny (UPS). Program antywirusowy może używać usługi Posłaniec do wysyłania powiadomień o znalezionych wirusach. Usługa Posłaniec nie jest związana z przeglądarką sieci Web, programem poczty elektronicznej, programem Windows Messenger ani MSN Messenger.

Post navigation