Aukcja holenderska lub aukcja mechaniczna, aukcja zegarowa

– rodzaj aukcji internetowej, przed rozpoczęciem której sprzedający ustala dwie ceny: wywoławczą i minimalną. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, która jest zarazem najwyższą z oferowanych. W trakcie licytacji cena jest obniżana. Aukcję wygrywa osoba najwcześniej akceptująca proponowaną cenę. Jest to model aukcji odwrotny do klasycznej aukcji przetargowej, gdzie wygrywa zazwyczaj ten kupujący, który zapłaci najwięcej. Najczęściej aukcję holenderską wykorzystuje się w serwisach, które oferują możliwość zamieszczania zleceń do wykonania. W ten sposób sprzedający (czyli ogłoszeniodawca) szuka najtańszego wykonawcy swojego zlecenia.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: aukcja mechaniczna, aukcja zegarowa, licytacje zegarowe w internecie