CAM

(ang. Computer Aided Manufacture – wytwarzanie wspomagane komputerowo) – system oprogramowania, sterujący zautomatyzowanym procesem produkcyjnym, w którym wszystkie urządzenia wytwórcze (najczęściej roboty przemysłowe, obrabiarki numeryczne) sterowane są bezpośrednio przez komputer. W systemach CAD-CAM oprogramowanie pozwala na bezpośrednie przejście od procesu projektowania do wytwarzania. Np. system CAD-CAM, służący do wykonywania endoprotez stawu biodrowego, pozwala na zaprojektowanie i wytworzenie pojedynczej protezy dla konkretnego chorego, gdzie dane wejściowe stanowią zdjęcia rentgenowskie kości udowej i stawu biodrowego. Na ich podstawie stworzony zostaje trójwymiarowy model kanału kości udowej i miednicy, służący do zaprojektowania pojedynczej protezy – etap CAD, i dalej wycięcia jej z odpowiednich materiałów – etap CAM.