Day N lub dN

W marketingu internetowym dN to miara określająca retencję (powracalność) użytkowników do aplikacji mobilnej. Liczba N określa po średnio ilu dniach od instalacji użytkownik wraca do aplikacji i ponownie ją uruchamia licząc od dnia instalacji (i opcjonalnie pierwszego uruchomienia). Day N pozwala na ocenę skuteczności prowadzonych kampanii internetowych promujących aplikację mobilną przez ocenę jakości pozyskiwanych użytkowników tej aplikacji.

Źródło: sociomantic.com