eCPA lub Effective CPA, efektywne CPA

Miara eCPA  oznacza średni poniesiony koszt za akcję wykonaną przez użytkownika w reklamie internetowej (np. kliknięcie, zakup, rejestracja). Zazwyczaj przy tworzeniu kampanii określa się maksymalny koszt CPA, który nie jest tym samym co eCPA. CPA to założony maksymalny koszt, zaś eCPA to osiągnięty koszt za akcję w kampanii. Porównanie tych obydwu wartości pokazuje, czy kampania jest zrealizowana zgodnie z założeniami kosztowymi.

Najczęściej eCPA liczy się wtedy, gdy kampania kupowana jest w modelu innym niż CPA, np. w CPM lub CPC i należy policzyć, czy realizacja kampanii jest na odpowiednim poziomie.

eCPA liczy się przez podzielenie kosztu przez ilość pozyskanych akcji.

Przykład: Klient założył koszt CPA jako 10 zł. Wydał na kampanię 1000 zł a kampania wygenerowała 110 akcji (np. rejestracji). A więc eCPA wynosi 9,09 zł (1000 zł / 110 akcji). Koszt akcji zmieścił się w zakładanej wartości.