eCPC lub Effective CPC, efektywne CPC

Miara eCPC oznacza średni poniesiony koszt za kliknięcie użytkownika w reklamę internetowej. Zazwyczaj przy tworzeniu kampanii określa się maksymalny koszt CPC, który nie jest tym samym co eCPC. CPC to założony maksymalny koszt kliknięcia, zaś eCPC to osiągnięty koszt za kliknięcie w kampanii. Porównanie tych obydwu wartości pokazuje, czy kampania jest zrealizowana zgodnie z założeniami kosztowymi.

Najczęściej eCPC liczy się wtedy, gdy kampania kupowana jest w modelu innym niż CPC, np. w CPM lub CPA i należy policzyć, czy realizacja kampanii jest na odpowiednim poziomie.

eCPC liczy się przez podzielenie kosztu przez ilość kliknięć.

Przykład: Klient założył koszt CPC jako 1 zł. Wydał na kampanię 1000 zł a kampania wygenerowała 1100 kliknięć. A więc eCPC wynosi 0,90 zł (1000 zł / 1100 kliknięć). Koszt kliknięcia zmieścił się w zakładanej wartości.